تغذيه ماهيان پرورشي(گرمآبي)

تغذيه 
ماهيان پرورشي(ماهيان گرمابي) از آنجا كه سهم بخش اعظم اي از هزينه هاي رويش ماهي مربوط به تأمين غذاست لذا توجه به مساله تغذيه اي از پاراگراف جور خوراك ، اندازه طعام ، مدت غذادهي وهمچنين رابطه تغذيه با ساير عامل ها از جمله مرتبه حرارت آب واندازه ماهي زياد مهم مي باشد .از آنجا كه موقعيت رشد وعادات تغذيه اي ماهيان سردابي وگرمابي متعدد مي باشد مسائل تغذيه اي آنان در دو بخش محاسبه مي گردد . 
الف) 
تغذيه ماهيان گرمابي با توجه به اينكه رشد ماهيان گرمابي بصورت توأم وچهار نوع اي در استخرهاي خاكي انجام مي شود . لذا منتخب از نيازهاي غذايي آن‌ها از محفظه ارگانيك استخر از گزاره زي شناوران گياهي و جانوري ، كفزيان و گياهان علوفه اي جانور در استخر تامين مي گردد . 
۱-ماهي 
فيتوفاك ياكپور نقره اي فيتوپلانكتون خوار بوده واز پلانكتونهايي كه ميزان آنها حدود 20 ميكرون هست تغذيه مي نمايد . 
۲-ماهي 
كپور سرگنده يا بيگ هد زئوپلانكتون خوار بوده واز زي شناوران جانوري با مقدار 60 ميكرون تغذيه مي نمايد و از روتيفرها ، طاقت فرسا پوستان كوچك و آلگهاي درشت نيز تغذيه مي كند . 
• نكته : توليد دو مدل يادشده در استخرهاي رويش نيازي به غذاي دستي نداشته وبا عمل كوددهي وبارور سازي استخر ميتوان اين دو دسته ماهي را با حداقل هزينه ساخت نمود . 
۳-ماهي 
آمور از گياهان عالي وماكروفيت ها تغذيه مي نمايد .اينماهيبراي ساخت يك كيلوگرم گوشت نياز به 25 تا 30 كيلوگرم علوفه سبز دارااست . 
4ـ 
ماهي كپور عادي : كليه چيز خوار بوده واز جانوران كفزي ، شيرونوميده ها وموجودات پلانكتوني درشت تغذيه مي كند . 
• بمنظور سرعت بخشيدن به رشد دو مدل اخير (آمور ـ كپور) رشد دهنده ناگزير ميباشد از غذاي دستي به كارگيري نمايد . بدين مراد براي تغذيه ماهي آمور از علوفه سبز (شبدرويونجه) استفاده مي نمايد .ـ براي تغذيه ماهي كپور ميتوان مخلوطي از غذاي دستي مشتمل بر غلات ، كنجاله ها وپودرماهي به صورت خميري ويا از طعام كنسانتره ماهي به كار گيري نمود . تغذيه ماهي كپور مي بايست درحدي باشد كه 70-60 درصد كالا ماهي از غذاي طبيعي استخر ومابقي از غذاي دستي تأمين گردد . 
نكته 
هاي مهم: 1ـ استفاده از تشت هاي پلاستيكي جهت تغذيه ماهي كپور به تعداد 10-5 عدد در هكتار وقاب چوبي به ابعاد 2×2 براي تغذيه ماهي آمور لازم مي‌باشد . 
2ـ تشت هاي غذاي ماهي كپور بايستي در يك طرف ديواره طولي استخر ودر مغاير جهت آخور (قاب چوبي)براي تغذيه آمور قرار داده شود . 
3ـ جهت تغذيه ماهيان آمور كمتر از 100 گرم بايستي علوفه ها را قطعه قطعه كرده ودر داخل قابهاي چوبي قرارداد . 
4ـ با دقت به مصرف غذاي كپور توسط ماهي آمور وبمنظور پرهيز از تغذيه ماهي آمور از كنسانتره كپور مي بايست غذاي ماهي آمور 2-1 ساعت زودتر داده شود . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۰:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |