وضعيت نگهداري از ماهي قرمز

وضعيت 
نگهداري از ماهي قرمز اگر چه ماهيان قرمز از پاراگراف گونه‌هاي مقاوم در پيش‌رو موقعيت نامساعد محيطي هستند، البته شهرت آنها در زود مردن مي‌باشد و اين فرمان معمولاً ناشي از حفظ ضعيف از آن‌هاست . طول عمر يك ماهي قرمز خانگي مي تواند از 10 سال هم بيشتر شده و حتي به 50 سال نيز برسد . 

ظرف 
مطلوب حفظ ماهي عيد 
هرچند ماهيان قرمز از گزاره گونه‌هاي مقاوم در پيش‌روي وضعيت نامساعد محيطي هستند، البته شهرت آنان در زود مردن مي باشد و اين فرمان معمولاً ناشي از محافظت ضعيف از آن‌هاست . طول عمر يك ماهي قرمز‌رنگ خانگي مي تواند از 10 سال هم اكثر شده و چه بسا به 50 سال هم برسد . 

براي 
ارتقا ارتفاع عمر ماهي‌هاي قرمز‌رنگ بايد به نكات زير اعتنا نمود: 
ـ به جاي مراقبت ماهي قرمز‌رنگ در تُنگ‌هاي كوچك و نامناسب، اضطراري مي‌باشد ماهي در ظروف شيشه‌اي تعالي همچون آكواريوم يا اين كه تنگ‌هاي شيشه‌اي مناسبِ بلندمرتبه محافظت شود تا ماهي علاوه بر حس آزادي و راحتي، از اكسيژن بيشتري در آب برخوردار باشد و شرايط مناسب براي زندگي آن آماده شود . مراقبت ماهي در تنگ و ظرف‌هايي كه امروزه به فروش مي رسد و بيشتر مشابه به زندان است، فعاليت قابل قبولي نمي‌باشد . 

ـ همانطور كه گفته شد دماي ايده‌آل براي حفظ ماهي قرمز رنگ 20 الي 22 جايگاه سانتي‌گراد ميباشد اما از آنجا كه ماهي‌هاي قرمز از گونه‌هاي مقاومي به شمار مي‌روند، در طيف دمايي 10 تا 25 مرتبه سانتي‌گراد نيز ميتوانند به حيات خويش ادامه دهند . نكته‌اي كه در اين ميان بايد به آن دقت نمود اين مي‌باشد كه دماي محيط هيچ وقت نبايد به فيس ناگهاني تغيير و تحول كند . محافظت ماهي قرمز در يخچال! و محيط‌هاي سرد كاملاً خطا ميباشد . 

- محل مراقبت ماهي‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه تغيير و تحول در روز و شب در آن احساس شود . ماهي قرمز رنگ نبايد به طور ناگهاني از تاريكي به روشنايي يا بلعكس وارد شود چه بسا خاموش و شفاف نمودن ناگهاني چراغ، باعث مي گردد كه ماهي قرمز رنگ مبتلا شوك شود براين اساس روشني و ظلمت بايستي تدريجي انجام گيرد . 

ضروري به ذكر مي باشد كه بدن ماهي‌هاي قرمز‌رنگ نسبت به آفتاب دوچندان حساس بوده و ممكن ميباشد با آفتابي كه از پنجره مي‌تابد، بدن ماهي آسيب چشم و بسوزد . 

ـ در فيس پيدايش هرگونه علامتها بيماري يا اين كه ناراحتي، ماهي مريض بايد بلافاصله از بقيه همنوعانش قطع گرديده و در محفظه ديگري نگهداري شود تا از سرايت بيماري به ديگر ماهي‌ها جلوگيري به كار آيد . 

قرار دادن ماهي بيمار به مقطع 20 دقيقه در يك ليتر آب كه يك قاشق نمك نيز به آن طولاني تر شده باشد، در خصوص بعضي از بيماري‌ها ميتواند مفيد واقع شود . 

- ماهي قرمز رنگ بايد در يك محفظه قليل راز و صدا و كم رفت و آمد نگهداري شود . ساخت راز و صداي ناگهاني، ضربات و تكان‌هاي شديد و ناگهاني به سراغ ماهي رفتن، در آن ايجاد استرس نموده و ممكن مي‌باشد منجر به سكته كردن و در نهايت مرگ ماهي شود . 

- دست زدن به ماهي قرمز‌رنگ مي تواند باعث آسيب ديدن يا برداشته شدن پوشش محافظتي نازك ماهي شود و قادر است پوست ماهي را در معرض آلودگي با باكتري‌ها يا انگل‌هاي آبي قرار دهد . 

بده بستان 
آب 
وقتي كه آب ماهي‌ها تيره گرديده و يا مي بينيد كه ماهي‌ در فضاي بالاي مرحله آب شنا كرده و حباب‌هايي را در تراز آب توليد مي‌كند، بايد آب ماهي تعويض شود . 

براي بده بستان آب دستكم مي بايست 12 ساعت، پاره اي آب تندرست را كه مي‌خواهيم ماهي را در آن بريزيم، در جايي بگذاريم تا كلر آن به طور كامل از در ميان برود و با آبي‌رنگ كه ماهي قرمز رنگ در آن بوده، نيز دما شود . 
اعتنا به اين نكته ضروريست كه حتماً در تعويض آب، كلر آن كاملاً از بين رفته باشد و حتماً در اختيار گرفتن فرماييد كه دماي آب نو با دماي آبي‌رنگ كه ماهي گذشته در آن بوده، يكسان باشد يا تفاوت دمايي مقداري با هم داشته باشند
نوشته شده توسط علي پور | ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۵:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |