معرفي كالا طرح توجيهي خوراك آبزيان

معرفي 
كالا طرح توجيهي 
محصول توليدي پس از اجراي طرح، توليد خوراك فراهم آبزيان مي باشد . كد آيسيك (ISIC) داراي ربط با متاع طرح در سامانه خدمات و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسم غذا آماده آبزيان پرورشي ذكر گرديده در گروه ساخت توليد محصول ها غذايي و اشكال آشاميدني ها با كد 1533 و تحت مجموعه ايجاد غذاي آماده حيوان ها قرار مي گيرد و واحد سنجش آن بدن مي باشد . معرفي 
كاربردهاي جنس طرح توجيهي 
مال توليدي در تغذيه اشكال ماهيان گرمآبي و سردآبي، ميگو و تمام آبزيان پرورشي مصرف مي شود . امروزه با صنعتي شدن رشد انواع دام، طيور و آبزيان و مطالعه بر روي ويژگي هاي ژنتيكي،نقطه نظرها روشن تري از نيازهاي تغذيه اي رويش و توليد كيفي خيس توليدات خام دامي حاصل گرديده مي باشد .حجم عظيم مواد مغذي مصرفي تا حدود دو برابر در خوراكي هاي طيور، آبزيان و شش برابر در خوراك هاي دام چه به نظر مرتبه هاي اقتصادي، كيفيت منابع پروتئيني حاصل و تندرست و امنيت بهداشت عمومي نقش بسيار مهمي براي اينگونه محصول ها در توليد طعام ايفا مي كند . تاريخچه 
توليد خورك آبزيان در ايران 
تغذيه آبزيان در شيلات در سال 1370 شكل گرفت اكثر زمان ها مزارع سرد آبي‌رنگ در مزرعه از ضايعات كشتارگاهي استفاده مي كردند و خوراك هاي آغازين قزل الا را هم شيلات براي بخش محرمانه از كشورهاي دانمارك و المان وارد مي كرد كپور ماهيان نيز به راه سنتي در مزارع غذادهي مي شد كارشناسانن شيلات اعتقاد و باور داشتند كه براي توسعه آبزي پروري در مرز و بوم مي بايست گذارده هاي تاثيرگذار (چرا كه بيش از 50 درصد هزينه هاي تمام شده ايجاد آبزيان را خوراك اختصاص مي دهد) بايستي در داخل توليد و صنايع داراي ربط آن هم بومي شود براين اساس در به عبارتي سال اوليه قرارداد توليد غذا آبزيان با يك عدد از كارخانجات درون مرزوبوم با ظرفيت 100 تن در سال منعقد شد و با راهنمايي هاي شيلات و آموزش حتمي نخستين غذا داخلي بر مبنا فرمول هاي ارائه شده از شيلات در كارخانه چينه متعلق به سازمان اقتصادي بنياد مستمندان توليد شد . 

در آغاز طعام هاي پرواري قزل آلا و ماهيان كپور توليد و بعد در سال هاي بعد غذا هاي اغازين در ميزان هاي گوناگون اعم از اغازين قزل آلا، كپور، ماهي سفيد در مرزوبوم ساخت شد كفيت طعام توليدي با استانداردهاي جهاني فاصله زياد داشت ضرايب تبديل غذايي كپور 5 به يك و در قزل الا 2 .6 به يك بود در سال 1373 براي اولي توشه در ايران غذا ميگو بصورت ازمايشي با ضريب تبديل 3 آغاز شد . مواد 
اوليه، كمكي و مصرفي در ايجاد محصول اين طرح توجيهي 
مواد نخستين اين طرح شامل، ذرت، گندم، كنجاله سويا، فول فت سويا، فول فت تخم كتان، سبوس گندم، پودر ماهي، پودر گوشت طيور، پودر گوشت دامي، پودر خون دامي، گلوتن گندم، گلوتن ذرت، كنجاله تخميري غلات، كامل كننده ويتامينه، تكميل كننده معدني، نمك، جوش شيرين، كربنات كلسيم، مونوكلسيم فسفات، دي كلسيم فسفات ميباشد . 


دياگرام 
مراحل توليد 

خلاصه طرح غذا آبزيان 


بازار 
انگيزه طرح توجيهي 
بازار هدف طرح در مقدمه تامين نياز درون در بخش و آنگاه در چهره ساخت اضافي مصرف درون به مملكت عراق، آذربايجان، تاجيكستان، لبنان، امارات متحده عربي و ساير صادر خواهدشد . خلاصه 
نظارت مالي طرح توجيهي 

خلاصه طرح غذا آبزيان 


ضرورت 
اجراي پروژه 
در سال هاي اخير گوشت ماهي به تيتر يك نوع گوشت سفيد بسيار قضيه دقت قرار گرفته هست بها غذائي بالاي آن به ياد هضم آسان، درصد پروتئين بيشتر نسبت به برخي گوشت ها، پائين خيس بودن ميزان چربي، كلسترول و اوره سبب به افزايش ديده گيري در توليد و مصرف ماهيان سرد آبي و گرم آبي و ميگو گرديده است در همين راستا تامين غذاي آبزيان پرورشي به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير مي نمايد و افزايش كارائي توليد و بهبود آن نيازمند فرمولاسيون علمي و بهبود روشهاي توليد خوراك مي باشد همچنين با دقت به فرايند رويش جمعيت در عالم بويژه در كشورهاي در حال توسعه، آبزيان همواره به تيتر يكي از منابع حياتي تامين پروتئين حيواني در تغذيه بشر مقام مهمي دارند . اين كمپاني قصد دارااست با به كار گيري از مواد اوليه مرغوب زير آزمايشات مختص كنترل كيفي در بستر تكنولوژي روز دنيا خوراك آبزيان را توليد نموده و در اختيار صنعت رشد ماهي و ميگو قرار اعطا كرد . 

نوشته شده توسط علي پور | ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۸:۳۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |